EMPERYALİZM

Emperyalist projeler

Ülkemizde uygulanan ekonomik politika, ucuz işgücü üzerinden sermaye birikim modeline dayanmaktadır. Bu anlamda sadece emek sömürüsüyle yetinmeyen sermaye, doğayı ve ortak değerlerimizi talan etmektedir.

Yeni sömürgecilik kıskacında madenlerimiz

Ülkemiz kaynakları talan edilirken, doğayı da tahrip eden ve ucuz işgücü üzerinden emek sömürüsünün katmerleştiği, iş cinayetlerinin arttığı bu sistemin adı “sömürge madenciliği”dir.

Çarlık Rusya emperyalist miydi?

Emperyalizm çağında yaşadığımızı kabul ediyorsak; savaşı, hegemonyayı ve yayılmayı da bu kabul üzerinden tanımlamak zorundayız.