MARKSİZM

Karl Marx Biyografi

Sosyalizmi bir ütopya olmaktan çıkarıp bilime dönüştüren Marx, işçi sınıfının toplumun komünist dönüşümü uğruna mücadele yolunu devrimci teoriyle aydınlatmıştı. Birçok ülkede sömürü sistemini devirip bu ülkeleri sosyalizme yönelten işçi sınıfı, Marx’ın düşüncelerini tarihsel bir gerçeklik haline getirdi. Marx, Engels ve Lenin’in devrimci teorileri bu temel üzerinde zenginleşti ve daha yükseğe erişti. İlerici insan soyu yüzyıllar geçse de Marx’ın adını ve devrimci bayrağını yüreğinde taşıyacaktır.

Marksist birikim ve Türkiye solu

Türkiye’de devrimci teori ile devrimci pratiği birleştiren ve marksist kurama önemli katkılarda bulunan nadir insanlardan olan Metin Çulhaoğlu’nu 16 Ağustos 2022 tarihinde sonsuzluğa uğurlamıştık. Çulhaoğlu’nun “Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu” kitabı, marksist yöntem ve marksizmdeki netameli konular ile Türkiye solunun marksizmle ilişkisi hakkında berrak ve ufuk açıcı tartışmaları önümüze seriyor. Doğruda durma felsefesi şiarını bizlere miras bıraktığı için saygı ve minnettarlıkla…

Marksizm tartışmaları

Marx’ın eleştirisi bugünün acıları ile ilgilidir. Geleceği inşa etmek ve ebedi planlar yapmak bizim işimiz olmadığına göre bizim şimdide gerçekleştirmemiz gereken şey bellidir. Yani her türlü mevcut düzenin radikal bir şekilde eleştirilmesidir.

Teorisyenimiz devrimci, sınıfımız işçi

Hayatlarımız patronların iki dudak arasından çıkan pis fikirleri, hırsları kadar değersiz değil, olmayacak. Hep daha fazlasını isteyeceğiz, daha fazlasını da daha fazla kişi ile yürüyerek elde edeceğiz.

Marksizmin geleceği-1

Marksist olmamak, ilk toplumsal fazlayla birlikte sınıfların ve sonra devletin doğmasından itibaren dünyanın her yerinde insanlığın varoluşuna damga vuran sömürü düzeninin devamından yana olmak demektir. Marksist olmak ise onu yıkmayı hedeflemek, sınıfsız bir topluma ulaşmak anlamına gelir.