TEORİ

Lefebvre’nin diyalektiğe bakışı

Tarihsel materyalizm oluşur oluşmaz içinden çıktığı felsefeye karşı, Hegelciliğe karşı, Feuerbach’ın felsefesine karşı ve genel olarak felsefeye karşı konumlanır. Felsefenin vardığı sonuç hakikatin bütünlükte bulunduğudur. Bu noktada kendisinin üstün, etkili, bütünlüklü faaliyet olmadığını kavrayarak kendini mahkum eder. Hakikat somuttur. Felsefi soyutlamaların etkisi sınırlıdır. Gerçekte ne mutlak bir hareketsizlik ne de tinsel bir öte vardır. Salt düşünüm yoluyla dünyanın üstüne yükselmek demek aslında düşünümün içinde hapsolmak demektir. Hakiki somut evrensellik praksis üzerinde temellenir.

Hayır, Karl Marx Avrupa-Merkezci değildi

Marx’a olan saldırılar arasında daha geniş çevrelere ulaşabilen, özellikle de ilerici entelektüeller ve akademisyenler arasında yaygın olan bir suçlama Marx’ın Avrupa-merkezci bir düşünür olduğudur. Bu kimseler için Marx yirmi birinci yüzyılın çok-ırklılık ve anti-sömürgecilik hassasiyetleriyle ahenkte olmayan, on dokuzuncu yüzyıla ait bir düşünür niteliğindedir.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi tarihinden kesitler

Eğer bu mücadeleye kendiniz için değil de yoksulların veya işçi sınıfının kurtuluşu için girdiğinizi düşünüyorsanız yol yakınken bu işten vazgeçmenizi salık veririm size. Çünkü büyük bir yenilgiyle karşılaştığınızda–ki karşılaşacaksınız-başka insanlardan, yoksullardan, işçi sınıfından bekledikleriniz gerçekleşmediğinde saçınızı boşuna süpürge ettiğinize dair söylenip duracak ve belki de kenara çekileceksiniz. Ama eğer sınıfsız toplum mücadelesine kendiniz için giriyor, sınıflı toplumun durmaksızın ürettiği adaletsizliğe bir insan olarak karşı çıkıyor ve bu perspektifle daha adil bir dünya için mücadele etmeyi seçiyorsanız size karada ölüm yok. Başarmaya ömrünüz yetmese bile hala devam eden insanlaşma sürecinde dev bir adım atmış olacaksınız. Yolunuz açık olsun! (Çağatay Anadol)