Ali Ekber Doğan

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Ali Ekber Doğan, Ankara Üniversitesi SBF Kentleşme kürsüsünde doktorasını yaptı. “Eğreti Kamusallık”, “Birikimin Hamalları" ve "Tarih Sınıflar ve Kent: Sevilay Kaygalak'a Armağan” (Derleme) başlıklı kitapları bulunmaktadır. Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesiyken, ”Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle Aralık 2016’da sözleşmesi yenilenmeyerek işten çıkarılan Doğan, Nisan 2017'de çıkartılan KHK'yle de kamu görevinden ihraç edildi. Doğan, bağımsız araştırmacılık ve yazarlık faaliyetleriyle uğraşıyor.
Köşe yazarları

Erdoğancılığın 20 yıllık kalkınma modeli çöktü 

"İktidar ve yandaşlarının verdiği rakamlar, gerekçeler, suçlular sürekli değişiyorsa da rejim destekçileri de dahil, herkes işin aslının ne olduğunun gayet farkında. Toz bulutları dağılırken, bir hakikat ayan beyan ortaya seriliyor. Erdoğan'ı İBB’den önce başbakanlığa, nihayetinde tek adamlığa taşıyan inşaata ve kentsel rantların büyütülüp-bölüşülmesine dayalı „kalkınma“ modeli çökmüştür."

Köşe yazarları

On binlerle ölmemek için sosyalizm ve yeniden inşa önerileri

19 Ağustos (1999)’tan bugüne, depremlerin ardında bıraktığı devasa yıkım ve kırım tablosunda esaslı bir değişiklik olmaması, aksine kayıplar tablosunun daha da ağırlaşmış olması, deprem ülkesi Türkiye’de, sosyalizmin sadece hayatta kalmak için bile zorunlu ihtiyaç haline geldiğini gösteriyor.

Gündem

TİP’in yükselişi ve sosyalist strateji-II: Ölçek ve özne

Düzenin merkez sağ ve sol muhalefet güçlerinin bile harekete geçmesi için ufukta sermaye ilişkisinin merkezi rolünü, kurucu bir anti-kapitalist sosyal kurtuluş praksisiyle yıkma potansiyeli taşıyan sınıfçı-devrimci bir hareketin belirmesi gerekir.

Köşe yazarları

TİP’in yükselişi ve sosyalist strateji-1: An

Belki Leninist siyaset açısından bu tablodan hareketle, anı anlatan tek bir saptamanın soyutlamasına ulaşmak da strateji tartışması açısından gerekli. Fakat, onu da pratik siyaset sahnesindeki öncülere bırakmayı tercih ediyorum.

Köşe yazarları

Saray'ın yargı darbesi ve CHP'nin inisiyatif kaybı

Sonbahar boyunca, Mİ’nin en iri partisi CHP’nin/lideri Kılıçdaroğlu’nun tutuklaştığı, güçlü çıkışlar yapamadığı izlenimi yaratan gelişmeler yaşandı. Buna mukabil, Erdoğan ve Saray çevresi yeniden kendisini toparladı ve AKP-MHP oyları hatırı sayılır düzeyde yükseldi.

Gündem

ABD-NATO‘nun Globexit konsepti içinde Türkiye siyaseti

Muhalefetin birbirinin ayağına basmadan, “Limon gibi sıkılmak istemiyoruz”la, “Seni başkan yaptırmayacağız”ın bileşkesi bir söylemle “Ondan sonra”, “Hayır! Hepimiz kazanalım” gibi yerel kolektif inisiyatifleri de teşvik ettiği bir kampanya da devletçi-milliyetçi savaş tuzağının bozulmasında kritik rol oynayabilir.

Köşe yazarları

Düzen siyaseti sağa çekerken, ‘globexit‘ ve soldaki linççi aktivizm

ABD-NATO’nun geçmişteki emperyalist suçları, askeri yayılmışlığı bir yana, bugün Haiti’den, Filistin’e, Yemen’den Solomon adalarına dünyanın dört bir yanında devam eden emperyalist-halk düşmanı-iki yüzlü politika ve uygulamalarına gözlerini kapatanların konforları, düzenleri, yaşam standartları sürsün diye sergiledikleri bilinçli suç ortaklığı insanı pek çok bakımdan dehşete düşürüyor. Almanya örneğinde bu emperyalist siyasetin bayraktarlığını yapan Yeşiller’in, son bir yılda eğitimli genç-orta yaşlı kesimlerin en fazla desteklediği parti konumuna gelmesi bu tespitimizi kalın çizgilerle teyit ediyor.

Köşe yazarları

Kürt coğrafyasında ulus-Devletsiz sekülerleşme

Değişimin önemli sosyo-kültürel dışavurumlarından biri; kuşaktan kuşağa artarak, derinleşerek yaşanan sekülerleşmedir. Sözünü ettiğimiz gelişme, literatürde genellikle kapitalist modernleşme süreçlerinin ve ulus-devlet politikalarının beraberinde getirdiği bir sosyo-kültürel değişim süreci olarak çalışılmış sekülerleşmenin, bir devlet ve sermaye gücüne yaslanmadan da yaşanabileceğini göstermesi bakımından önemlidir.