Ali Ekber Doğan

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Ali Ekber Doğan, Ankara Üniversitesi SBF Kentleşme kürsüsünde doktorasını yaptı. “Eğreti Kamusallık”, “Birikimin Hamalları" ve "Tarih Sınıflar ve Kent: Sevilay Kaygalak'a Armağan” (Derleme) başlıklı kitapları bulunmaktadır. Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesiyken, ”Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle Aralık 2016’da sözleşmesi yenilenmeyerek işten çıkarılan Doğan, Nisan 2017'de çıkartılan KHK'yle de kamu görevinden ihraç edildi. Doğan, bağımsız araştırmacılık ve yazarlık faaliyetleriyle uğraşıyor.
Köşe yazarları

Üçüncü ittifak deklarasyonunun farkı ve ‘Kürt sekülerleşmesi’

İttifak bileşenleri ve onu bireysel veya kolektif düzeyde destekleyenlerin elinde, Emek ve Özgürlük İttifakı isminin hakkını gayet iyi biçimde veren bir deklarasyon bulunuyor. İttifakın sahip olduğu yüzde 20’lik oy potansiyelini realize etmesi için, bu metinde ifade edilen hedeflerin somut bir program, söylem ve eyleme dönüştürülmesi gerekiyor.

Köşe yazarları

Güzel bir halk insanına uğurlama

Malatyalı yoksul köylü ailesinin mevsimlik işçi olarak gittiği Adana’da dünyaya gelen Aziz de ilk gençliğini emekçiler ve ezilenlerin ayağa kalkmaya başladığı 1960'ların görece umutlu yıllarında yaşadı.

Köşe yazarları

Gezi’yi gerçek siyasal değişimlere taşımak

"Çaresizlikle düşüp kalksa da, faşist düzen aktörlerince manipülasyona yatkın da olsa, devrimcilerin gözünü dikmesi gereken yer, fırtınanın gözüne dönüşmekte olan tutunacak dalları kırılmışların öfkesidir. Yeni halk ayaklanmalarının enerjisi de kuşkusuz buradadır."

Köşe yazarları

Şenlikli isyanın eleştirel muhasebesi

Bu yıldönümü yazısında, Gezi’yi son üç yıldaki isyan dalgası içinde gerçek siyasal değişim yaratacak strateji meselesini yeniden gündeme getiren Sudan ve Şili deneyimiyle, Henri Lefebvre’nin Akdeniz toplumlarıyla ilgili bir tezi ışığında yeniden değerlendirmeye çalışacağım.

Köşe yazarları

Beyaz yaka grileşirken sınıfın yeni isyankar bölükleri

Faşizmin ilk yükseliş döneminden beri tekrarlanan evrensel bir eğilim yeniden galebe çalmaya başladı: İlerletilemeyen her düzen-dışı sosyal mücadele momentumu, bir süre sonra devrimcilerin kellesini de vuracak bir aşırı sağ yükselişin önünü açma potansiyeli taşır.

Köşe yazarları

“Orta sınıf“ ve ara katmanlar meselesi

Bu yazımda esas olarak, Bora-Soyer polemiğinden hareketle “orta sınıf” mitinin entelektüel çevrelerdeki popülaritesinin tarihsel kökenlerine ve ücretli proletaryanın genişlemesiyle küçük burjuva ara katmanların daraldığı yönünde sosyalist algıdaki ortalama kabule ilişkin yer yer kışkırtıcı da olmaya çalışan değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum.