İleri Görüş

Bir işçinin gözünden | İşçiler için Manisa'nın vahşi batısı: Vestel City

Fabrika, kendi ihtiyacına göre bizleri zorunlu izne çıkartıp yıllık izninden kesiyor veya mesai borçlandırması yapıp insanları iş yerine borçlandırıyorlar.

Sermayenin göçmen emek gücü bağımlılığı ve ‘İslam kardeşliği’ palavrası

Bugün Türk sermayesinin göçmen işçi emeğiyle narkotik bir ilişkisi vardır. Bu nedenle İslamcı burjuvazinin basın elemanları, “İman edenler bir bedendir ve bu bedeni bölmek istiyorlar” diye kendilerini sermayeye siper ediyorlar.

Bir işçinin gözünden: Mercedes işçisi sosyal yardım değil, insanca yaşayabileceği bir ücret zammı istiyor

Birçok diğer metal işçileri gibi Mercedes çalışanları da maaşlarının enflasyon karşısında erimeyeceği yeni bir taslak için beklentilerini dile getirmeye devam ediyor.

100 yılda göçler ve göç politikaları

Rusya ve Çin’i çevreleyen NATO’nun “2030 soğuk savaş” stratejisinin içinde göçü de düşünmek gerekiyor. Sistematik geri gönderme mekanizması, buz dağının altında henüz görünmeyen ama yakın gelecekte ortaya çıkması muhtemel büyük göç hareketlerine hazırlanıyor. Bu mekanizma parçalanmadan emek dünyasına, yoksul halklara ve dünya mültecilerine güvenli bir gelecek sağlamak söz konusu değil.  

Kürtler, sosyalistler ve tıkalı gişeler

Bu yolda birlikte devam edilecekse -ki faşizmi yenmek için tek şansımız bu gibi görünüyor-KÖH ve TSH hareketi arasındaki ilişki yeniden tahayyül edilmek zorunda.

Bir işçinin gözünden: Alagöz Kültür Merkezi’nde sendikal mücadele

Mücadele rotamıza mahkeme sürecindeki gelişmelere göre yön vereceğiz. Biz duruşumuzu bozmayacağız. Sendika ile iletişim halindeyiz, nasıl ilerleyeceğimize birlikte karar vereceğiz.

Bir işçinin gözünden: Sputnik grevi

Bir an evvel işimizin başına dönmeliyiz. Taleplerimiz karşılana dek mücadele sürecek. Yasal haklarımızın teslim edilmesi konusunda ısrarcı olacağız hem kendimizi hem de yasaları koruyacağız.

BTO-SEN Başkanı Mehmet Çak yazdı: İBB Ağaç A.Ş.’de yaşananlar

Son dönemin en kayda değer kalkışmalarından biri oldu. 900 işçi ücret ve yan hakları için örgütlendi, sendika yanlarında durdu, azimle, kararlılıkla, ısrarla bu mücadeleyi sürdürdük.

Doğal kaynakların sahibi kim?

Uygulanan bu sömürge madenciliğinin sorumluluğu, başta karar vericiler olmak üzere bu uğurda mücadele etmeyenlerin omuzlarında olur.

Bir filozof işçi: Metin Çulhaoğlu…

Anısı mücadelemizde her daim yaşayacak…

Bir işçinin gözünden: Yapı Merkezi’nde yaşananlar

Biz işçiler kararlıyız. Tüm bunlara yanıt olarak, mücadelemizi sürdüreceğiz İş durdurma eylemimiz devam edecek.

Reşat Fuat Baraner

Bu miras yüz yıllar boyunca emekçi halkın mücadelesine ışık tutmaya devam edecek. Türkiye’nin genç işçileri ve komünistleri yılgınlığa düştükleri anlarda, Reşat Fuatların devrimci yaşamlarını hatırlayacaklar…

Bir işçinin gözünden: Metro A.Ş. grevi değerlendirmesi

Metro A.Ş. işçileri olarak omuz omuza örgütlü mücadelemize ve halkımıza hizmete devam edeceğiz.

Akbelen ne uğruna feda ediliyor?

Ekonomik ömrünü doldurmuş bir elektrik santrali için ormanlık, zeytinlik ve tarım alanı olan bir bölgeden kömür üretmek amacıyla ormanların yok edilmesi akla ve bilime uygun değil.

Giriş l Durumumuz Nedir?

AKP’nin özellikle 2013 yılından itibaren sistematik olarak dürbünü okullara odakladığı ve gençlerin ülkenin politik eksenine olan katkı ve dönüştürücülüğünü tasfiye etmek amaçlı kurguladığı şey, tabiri caizse bir savaş planı olmuştur.

Gölgesi herkese yeten bayraklar

İmkanları eskisinden de dar, ne istediğini nasıl elde edeceğini son derece iyi bilen hasımlara sahip ve ne üzücü ki şimdilik sayısı güç vermekten çok kırılgan bir umut vermeye yeten bunca insan için bu ülkede emeğiyle hayatta kalan kimsenin ardından yürümeye peşinen hayır diyemeyeceği, belki tek birimizin her beklentisini karşılamayan ama her birimizin altında bir gölge bulabileceği bayrakları pusula edinmekten, bu özverili ve kararlılığa mecbur topluluğu dağıtacak her işareti, ne kadar kıymetli ve anlamlı olurlarsa olsunlar terk etmekten başka bir çare yok.

Kimin için enerji?

Aşırı tüketim doğal olarak daha çok üretimi gerektirir. Bu üretimler için gerekli enerji ihtiyacı nedeniyle doğaya daha fazla müdahale edilmekte. Bu müdahale; temiz su kaynaklarının kirlenmesi ve azalması, tarım arazilerinin yok edilmesi, iklim krizi ve salgın hastalıklar gibi tüm insanlığı direkt ilgilendiren felaketlere davetiye çıkarmakta. Son olarak yaşanan küresel salgın, tüm yapılan yanlışları açıkça ortaya koydu. 

Zihin emeği, gerçek boyunduruk ve komünizm

Kapitalizmin tarihsel bir üretim tarzı olduğu, ilelebet olmadığı akıllarda tutularak yapay zekânın komünist üretim tarzı için yarattığı olasılıklar tartışılmalıdır.

‘Tarihten korkmayan ressam’ Şenol Yorozlu'nun ardından…

Türkiye çağdaş resminin usta sanatçısı ressam Şenol Yorozlu, 73 yaşında vefat etti. Yorozlu, 10 yıl aranın ardından “Our Boys Did It” (Bizim Çocuklar Yaptı) adlı son sergisini 2023’ün Ocak ayında İstanbul Brieflyart Sanat Galerisi’nde açmıştı.

Kültür ve sınıf mücadelesi - III

Sınıf bilinci, sınıfın tarih bilincine ihtiyaç duyar. Egemenlerin mistifiye edilmiş (ulusal veya uluslararası) tarih anlatılarını kıracak, ezilenlerin, aşağıdakilerin deneyimleri, mağlubiyetleri ve kazanımlarına dayanan bir tarih anlayışının inşa edilmesi hegemonya mücadelesinin asli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.