Kadıgil'den Bilfer Madencilik'le ilgili soru önergesi

Kadıgil'den Bilfer Madencilik'le ilgili soru önergesi

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Kadıgil, çevre kirliliği yaratan Bilfer Madencilik ile ilgili Meclis'e soru önergesi verdi.

İleri Haber

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Ayvalık ilçesinde çevre kirliliğine sebep olduğu iddia edilen Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş hakkında inceleme yapılıp yapılmadığına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması isteğiyle Meclis’e soru önergesi verdi.   

Kadıgil, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

'ÇÖKEN ATIK DAĞINDAN AKAN AĞIR METALLER, MADRA BARAJINA KARIŞTI'

Ayvalık İlçesi’ne bağlı Karaayıt Köyü yakınlarındaki Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş tarafından işletilen ve sürekli kapasite arttıran “Bilfer Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisi”ne ait atık depolama alanında bulunan atık dağı, 12 Aralık 2021 tarihinde çökmüş ve ağır metal atıklar tarımsal sulamanın yapıldığı Madra Barajına karışmıştır.  

AYNI ŞİRKETİN İKİNCİ DOĞA KATLİAMI VUKUATI

31 Ocak 2021 tarihinde aynı yerde aynı şirketin faaliyetinde benzer bir olay yaşanmış, madenin atık depolama alanında meydana gelen göçmede tonlarca atık yine dereye ve Madra Barajına karışmıştı. 31 Ocak 2021 tarihinde yaşanan olay sonrasında ilgili şirket tarafından atık depolama alanının çevresine beton bloklar konarak önlem alındığı açıklanmış ancak alınan önlemin yeterli olmadığı bir yıl dolmadan, 12 Aralık 2021 günü, yaşanan son olayla ortaya çıkmıştır.

Şirketin faaliyet yürüttüğü bölgedeki köylerin içme suyuna dair yapılan basına yansıyan bir raporda;  Karaayıt suyundaki arsenik oranı %17,4 ikeni, çevresindeki köylerden Beşiktepe’de %59,15, Yeniköy’de %29, Bulutçeşme’de %14,4 olarak tespit edilmiştir. Türközü Mahallesi’ndeki bir su kuyusu ise çok yüksek oranda arsenik içerdiği için kapatılmıştır.   Ayrıca, arsenik seviyesinin yükselmesi nedeniyle, köylülerin itirazı üzerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından arsenik arıtma sistemi kurulmak zorunda kalınmıştır.

Kadıgil, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yanıtlaması isteğiyle şu soruları yöneltti:

1 - Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş’nin bölgedeki madencilik faaliyetinin içme suyundaki arsenik oranlarının artmasına doğrudan etkisi konusunda Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

2 - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) müdürünün, arseniğin genellikle maden sahalarının ve termal kaplıcalarının yaygın olduğu bölgelerde görüldüğünü söylemesi, Ayvalık Tabiat Platformu tarafından Bilfer Madencilik İşletmesi’nin içme suyu kaynaklarını kirlettiğine dair bir itiraf olarak değerlendirilmiştir. Bakanlığınız tarafından yerel yönetime bağlı önemli bir kurumun müdürü ve yurttaşların ifadeleri dikkate alınarak bu konuda herhangi bir yasal süreç başlatılmış mıdır?  

3 – Şirketin Bilfer Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisi’ne ilişkin 2008 yılında verilen ÇED olumlu raporu 31 Temmuz 2009 tarihinde Balıkesir İdare Mahkemesince iptal edilmiş ancak şirket tarafından ikinci bir ÇED dosyası hazırlanmıştır. Yaşanan bu iki olay neticesinde, Mart 2010 tarihinde Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu tarafından Bilfer Madencilik Demir İşleme Tesisleri pasa döküm alanının uygun olduğu yönündeki olumlu kararın gerekçelerinin tekrardan gözden geçirilmesi ve mera alanlarının iadesi düşünülmekte midir?

4 - Şirketin sicili düşünüldüğünde ilgili şirketin faaliyetlerinin durdurulması, maden sahasının kapatılması, ağır metalli atıkların verdiği zarar neticesinde bölgenin ve maden sahasının rehabilitasyonuna ilişkin bir çalışma planlanmakta mıdır?

5 - Şirketin faaliyet süresi içerisinde doğaya ve toplum sağlığına verdiği zararın boyutları düşünüldüğünde kamu yararı taşımadığı görülmektedir. Şirketin bölgedeki madencilik faaliyetinin kamu yararı taşıyıp taşımadığına yönelik Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir?

DAHA FAZLA