Metin Çulhaoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi-İstatistik Bölümü mezunu olan yazar Metin Çulhaoğlu, 1975-1978 yılları arasında haftalık Yürüyüş dergisinde sırasıyla yazar, yazı işleri müdürü ve başyazar olarak görev yaptı. 1979 yılında yayımlanmaya başlayan Sosyalist İktidar dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Gelenek dergisi, BirGün gazetesi ve Sol Haber Portalı’nda yazıları yayımlandı. Öğrencilik döneminden hayatını kaybettiği ana kadar sosyalist mücadelenin içerisinde yer alan ve yaşamını yitirdiği 16 Ağustos 2022'de halen Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi üyesi olan Çulhaoğlu’nun marksizm ve sol siyaset üzerine çok sayıda eseri bulunuyor.
Köşe yazarları

Bir vazgeçme yazısı

Türkiye’de solun gündeminde öyle konular vardır ki bu konularda belirli bir fikri ya da yaklaşımı ağzınızla kuş tutsanız başkalarına anlatamazsınız, kabul ettiremezsiniz. Üstelik bunlar öyle çok derin ve çetrefil konular da  değildir.

Köşe yazarları

“Hiçbir yerin ortasında…”

Bugün siyasal değerlendirmelerde yaşanan tıkanıklığın başlıca nedenlerinden biri, 20 yıllık AKP iktidarının özellikle son 7-8 yıl içinde yerleşik sayılabilecek örüntülerin dışına çıkması ve bunların yerine kendine ait bir örüntü yerleştirememiş olmasıdır.

Köşe yazarları

“Devlete yıkılan siyaset”

Bugünkü düzen içi siyasal mücadele ve çekişmelerin nabız atışları ise şuradan alınabilir: Mevcut siyasal rejimin, tam silip atamadığı “devlet aklına” kendisiyle geçinme yollarını arayıp bulma çağrısı yapacak noktaya gelmiş olması, muhalefetin ise halka vermeye çalıştığı mesajlar kadar üçgenin Devlet köşesinde kalmış olan aklı uyandırmaya, canlandırmaya, ona  yeniden bir ağırlık kazandırmaya yoğunlaşması…

Köşe yazarları

Her liberal anti-komünist midir?

Kapitalizmin özellikle son dönemde yaşadığı çok yönlü krizle birlikte geleneksel liberal düşünce kuşkusuz sola, sosyalizme yöneliyor değildir; ancak, ekonomik kriz, artan eşitsizlikler, derinleşen ve yaygınlaşan yoksulluk, işsizlik, evsizlik, ayrımcılık, ırkçılık ve pek çok ülkede çıkışa geçen aşırı sağ, liberal kesimleri bir tercihe zorlamaktadır.

Köşe yazarları

Güncel sorunlar ve sosyalist siyaset

Bugün için, anlatılan durumun sol tarafından gerektiği gibi değerlendirildiğini, solun bu olgulardan güç aldığını söylemek mümkün görünmüyor; tersine, “merkez” denilen yeri de oyarak asıl yükselenin sağ olduğu görülüyor…

Köşe yazarları

İktidarın siyasetine ilişkin ipuçları

Bizce son bir yıl içinde yaşanan iki olay, Saray’ın siyaset tarzının değerlendirilebileceği özel “durumlar” olarak öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi İstanbul Sözleşmesi’nin “feshi”, ikincisi de son “Gezi Davası” kararıdır.