Levent Turhan Gümüş

Değişik dergi ve gazetelere edebiyat ve siyasetle ilgili yazılar yazdı. Çocuk edebiyatı özellikle odaklandığı alanlardan biri oldu. Dalgacık ile Yakamoz’un Masalı (2011) ve Işıklı Kaplumbağa Adası (2013) Can Çocuk Yayınları’ndan, Ada Masalları (2108) Ayrıntı Yayınları Dinozor Çocuk dizisinden yayımlandı. Ayrıntı Yayınları tarafından Berkin Elvan’ın anısına yayımlanan Haziran’da Bir Fidan (2014) kitabını derledi. Ayrıntı Yayınları Şiir dizisinden çıkan bir dizi kitabın yanı sıra Türkçe Klasikler dizisinden yayımlanan Sabahattin Ali külliyatı ve Ümit Kaftancıoğlu kitaplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kitabın editörüdür.
Köşe yazarları

Hakikat!..

Kömür tabakalarını parçalayarak ışığı açığa çıkaran bir kazma işlevine sahip değilse eğer siyaset başka nedir ki?

Köşe yazarları

Bir Ardanuç hikâyesi: Ömrümün Sol Hâli

Torun’un kitabı, “kendi penceresiyle ve Artvin’deki devrimci mücadelenin bir bölümüyle” sınırlı olsa da yerel bir örgüt militanının döneme ve sonraya ilişkin görüşlerini samimi, canlı, ayrıntılı bir şekilde aktardığı için kıymetli.

Köşe yazarları

Her kim ki olursa bu sırra mazhar...

Ülkemiz; dönemsel olarak bileşenleri değişse de merkezinde sermaye sınıfının yer aldığı, hayati bütün kararların “ülke menfaati” adı altında azınlık iktidarının çıkarlarına göre alındığı bir oligarşik dikta tarafından yönetilmektedir.

Köşe yazarları

Günlerin bugün getirdiği ve başka şeyler: Gezi’nin bakiyesi olarak park forumları, Birleşik Haziran Hareketi ve dermanı “Biz” olan derdimiz - III

Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik, dayanışma ve paylaşım, sevgi ve saygı esasını gözeten söz konusu forumlar devletin giderek artan kuşatmasına ve geleneksel sol siyasal yapıların mesafeli tutumuna karşın farklı bir katılım, karar alma ve örgütlenme modeli olarak -kitlesel katılım zamanla görünür biçimde azalmış olsa da- bir süre varlığını sürdürdü, ses getiren onlarca etkili eylemin örgütlenmesinde fonksiyon üstlendi.