Ayçe Abana

İzmir Karşıyaka Gazi Lisesi’nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü’ne başladı. Bir yıl sonra aynı fakültenin Sahne ve Görüntü Sanatları, Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Bölümü’nü kazanarak oyunculuk eğitimine başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro-Oyunculuk Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrencisi olmaya hak kazanırken, Araştırma Görevlisi kadrosu için açılan sınavda başarılı olarak akademik çalışma hayatına da başladı. Prof. Dr. Özdemir Nutku’nun Sahne ve Sahne Uygulaması derslerinin sekiz yıl boyunca asistanlığını yaptı. Aynı zamanda Mimik-Doğaçlama ve Konuşma Sanatı Tekniği derslerini verdi. Gothenburg Opera ve Tiyatro Okulu’nun davetlisi olarak İsveç’e gitti. Burada, okulun oyunculuk sistemini, tüm oyunculuk ve müzikal derslerine girerek takip ederken, çeşitli workshop uygulamaları yaptı. Pia Muchin ve Per Nordin’le çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl yüksek lisans derslerini bitirerek tez aşamasına geldi. ABD, Hartford Üniversitesi’nden gelen davet üzerine bu üniversiteye giderek Çağdaş Oyunculuk Teknikleri üzerine araştırmalar yaptı, Malcolm Morrison’la çalıştı. Bir sonraki sezon doktora ders aşamasını tamamlayarak ‘Çağdaş Müzikal Oyunculuğu Teknikleri ve Eğitim İçin Bir Model Önerisi’ başlıklı tez çalışmasına başladı. Pek çok kurumda ve özel tiyatroda tiyatro oyunları yönetmektedir. Oyunculuk ve Sahne performans çalışmaları yapmaktadır. Basılı tiyatro oyunları vardır. Çağdaş Oyunculuk Teknikleri, Müzikal Oyunculuğu ve Konuşma Sanatı Eğitimi dersleri vermektedir.
Köşe yazarları

Koru beni

Birileri ile ilgilenmek, sorumluluklarını hissetmek. Her zaman doğru, iyi ve güzele yönlendirmek. İyi, güzel ve sadık olabilmek. Kısaca iyi dost olmak bir sanattır.