TOPLUM

Marksist etik var mı?

Kain’in “Marx ve Etik” kitabı, Karl Marx’ın etik hakkındaki fikirlerinin değişik eserlerinde nasıl işlendiği konusunda kapsamlı ve derinlikli bir çerçeve sunuyor. Gerek kapitalizm eleştirisinde gerekse de bir sonraki toplum aşaması olan sosyalizmde etiğin yeri hakkında zihin açıcı bir işlev gösteriyor.

Tartışılamaz fikirler çağı ve özgürlük meselesi

Madem hepimiz kendi hayatlarımızın içinde birer Hamlet’iz, örgütlenen trajik kahramanlar olarak “dünyayı düzeltmek” ve bu trajediye artık bir son vermek bize düşmüş durumda.

Kadınlığın kurtuluş reçetesi

Tırnaklarıyla kazıyarak geldi bugünlere kadınlar. Yol zorlu ve çetindi. Kan kokusu ve acı çığlıklar hakimdi o günlere. Söküp aldılar haklarını çelikten elleriyle patronların cebinden ve ataerkinden.

Sanatta üçüncü yol değil, tek yol

Aydını asıl belirleyen, kendi başına hareket ve değişim aranışı değil, oturmuşluk ve düzen aranışıdır. 

Demokrasi kadınlara yetmiyor mu?

AKP kadın kollarının resmî sayılar referans alındığında 4,5 milyonun üstünde üyeyle dünyanın en büyük kadın örgütü olduğunu aktaran yazar, “siyasetin kadınlaşması” üzerine, sonuçları bugüne değen çeşitli tespitlere ulaşıyor.