Üç Aylık İzleme Raporu: Trakya tehdit ve tahrip altında!

Üç Aylık İzleme Raporu: Trakya tehdit ve tahrip altında!

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği'nin ikincisini tamamladığı Üç Aylık İzleme Raporu ekim-kasım-aralık aylarını içerecek şekilde açıklandı.

İleri Haber

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından hazırlanan Üç Aylık İzleme Raporu’nda, Trakya, termik santraller, maden ocakları, sanayi baskısı gibi nedenlerle tehdit ve tahrip altında olduğundan en çok izleme yapılan bölge olarak kaydedildi.

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından 3 aylık periyodlarla kamuoyuyla paylaşılacak olan Üç Aylık İzleme Raporu’nun ilki temmuz - ağustos - eylül aylarını içerecek şekilde hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. Kuzey Ormanları Araştırma Derneği'nin ikincisini tamamladığı Üç Aylık İzleme Raporu ekim-kasım-aralık aylarını içerecek şekilde açıklandı.

Raporda öne çıkanlar şöyle:

KUZEY ORMANLARI İÇİNDE VE ÇEVRESİNDE BULUNAN 11 İLİN 10'UNDA TEHDİT-TAHRİP-SAVUNMA NİTELİĞİNDE İZLEME!

Trakya Tehdit ve Tahrip Altında!

Trakya (1. Bölge) Termik Santraller, Maden Ocakları, Sanayi Baskısı gibi nedenlerle Tehdit ve Tahrip altında olduğundan en çok izleme yapılan bölge!

Kaydedilen izlemelere bölgesel olarak bakıldığında 1. Bölge'de  88 adet, 2. Bölge'de 56 adet, 3. Bölge'de 68 adet ve 4. Bölge'de 24 adet ve en yoğun bölgenin 1. Bölge olarak belirlenen Trakya olduğu görülmektedir.

...

2. Sırada Kuzey Ormanları'nın Yüzölçümü Açısından En Büyük İli İstanbul!

Kanal İstanbul En Büyük Tehdit!

İstanbul Kuzey Ormanları'nın yüzölçümü olarak en büyük ilidir. Bu sebeple başlı başına bir bölge olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan bu kent üzerindeki ve çevresindeki yapılaşma, gelişme ve büyüme baskısı sebebiyle yoğun bir tehdit ve tahrip altındandır. 2009 yılında hazırlanmış İstanbul'un anayasası olarak kabul edilen 1100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda İstanbul'un Kuzey'inin korunması ve o bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir olması, bölgenin asla yapılaşmaya açılmaması gerektiği vurgusu olsa da bugün kimi zaman büyük ve küçük imar planıyla,  kimi zaman da plana bile ihtiyaç duyulmadan defalarca delik deşik edilmiştir. Bu planı delip yoğun tahrip eden ve tehdit etmeye devam eden projeler ise; 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolları, 3. Havalimanı ve son olarak da gündemden düşmeyen Kanal İstanbul'dur.

...

Üç aylık Periyotta en çok rastlanan İzleme Konusu Kuraklık!

İzleme Sayısı 55! 

Nedeni Kuzey Ormanları'ndaki Betonlaşma, İklim Krizi, Yapılaşma, Su Havzalarındaki Sanayi ve İnşaat Baskısı!

Araştırma konularına göre ekim, kasım, aralık aylarında gerçekleştirilen kuraklığa dair yapılan izleme 55 adet olup, üç aylık izleme süresince en çok rastlanan haber olmuştur. Kuraklık izlemeleri, aralık  ayında yoğunlaşmış olup 31 adettir. Bu ay içerisinde bu konunun yoğunluğunun artmasının en önemli nedeni mevsim normallerinin altında giden iklim koşullarıdır. Bunun önemli nedeni ise yapılaşma, betonlaşma, ekosistem parçalanmaları, habitat kayıpları nedeniyle her geçen gün etkisi daha da yoğun bir şekilde hissedilen iklim krizidir.

Kuraklık ile ilgili en çok haber aralık ayında 31 adet, kasım ayında 13 adet, ekim ayında 11 adet izleme yapılmıştır. Son yılların en büyük su krizine işaret eden bu haberlerin içerikleri ise genel olarak gölleri, barajların doluluk oranlarının çok düşük olduğu, yağış azlığı nedeniyle denizlerde ve derelerde yaşayan canlı türlerindeki  değişiklikler yaşandığı, yeraltı sularının tükenmez üzere olduğu şeklindedir.

...

Barajlar boş!

Göller kuruyor!

Derelerde su seviyeleri kritik boyuta!

Su Krizi Yaşanıyor!

Kuraklık ile ilgili izlemelerin % 30'u  baraj doluluk oranları-kuruması, % 18'i göl kuruması, % 14'ü derelerdeki su seviyesi azalması ve su krizi konularında yoğunlaşmıştır.

Kuraklık başlığının detaylarında ise baraj doluluk oranları ve barajların kuruması 17 haber ile 1. sırada yer almaktadır. Arkasından 10 izlemeyle göl kuruması, 8 izlemeyle derelerdeki su seviyesi azalması ve su krizi başlıkları gelmektedir.

...

Yaban Hayatı Tahrip Ediliyor!

İklim Krizi Yaşanıyor!

Biyoçeşitlilik Tehdit Altında!

Kuzey Ormanlarında 2020 yılının son çeyreği ekim-kasım-aralık ayları içerisinde yapılan izleme çalışması kapsamında toplam 44 adet yaban hayatı ile ilgili habere rastlanmıştır. Bu izleme konusunun haber içeriklerine göre detaylarına bakıldığında yaban hayatı tahribi başlığının ön plana çıktığı görülmektedir.

DAHA FAZLA