Tüm Emekliler Sendikası’ndan kapatma davasına tepki!

Tüm Emekliler Sendikası’ndan kapatma davasına tepki!

Kapatma davasına karşı açıklama yapan Tüm Emekliler Sendikası, “İdare bu sevdadan vaz geçmelidir” dedi.

İleri Haber

Tüm Emekliler Sendikası’na açılan kapatma davasına karşı “Emeklilerin sendikal örgütlenmesi engellenemez” diyen emekliler kararı hukuksuz bularak acilen bu yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı.

Ankara Valiliği tarafından açılan kapatma davasının 2’nci duruşması 8 Haziran günü görülecek. Dava öncesi Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesinde açıklama yapan Tüm Emekliler Sendikası, “İdare bu sevdadan vaz geçmelidir” dedi.

Tüm Emekliler Sendikası adna açıklamayı okuyan Esenyurt Şube Başkanı Gülsen Şener Gülseven, şu sözlere yer verdi:

‘EMEKLİLERİN SENDİKA ÇATISI ALTINDA ÖRGÜTLENMESİ ZORUNLU İHTİYAÇTAN KAYNAKLIDIR’

“Tek amacı emeklilerin insanca yaşaması olan sendikamıza, Ankara Valiliğince açılan kapatma davasının 2. Duruşması 8 Haziran’da Ankara 4. İş Mahkemesinde görülecektir.

Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüğümüz gasp edilmek isteniyor. Emeklilerin sendika kurması; Biriktirdiğimiz emeğin geri dönüşünün bizlerin insana yakışır yaşam sürdürmesini sağlaması içindir. Oysa bugün emeklileri bırakalım insanca yaşamı, çok büyük bir kısmı açlık sınırının altında, ölüm ile yaşam arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Geriye kalanların tamamı (istisnalar hariç) yoksulluk sınırının yarısı kadar bile maaş alamıyor.

Yani emeklilerin sendika çatısı altında örgütlenmesi zorunlu ihtiyaçtan kaynaklıdır. Özetle bedelini peşin ödediğimiz emeklilik hakkımızın, insanca yaşamımızın güvencesi olması gerekir.

‘KAPATMA DAVASI SİYASİ BİR TERCİH’

Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler; herkesin sendika kurabileceğine hükmetmektedir. Yine anayasamızın 90. Maddesinde iç hukukun uluslararası sözleşmelerle çelişmesi durumunda, uluslararası sözleşmeler esas alınır denmektedir.

İç hukukta bir düzenleme yapılmamışsa, sorun bizim değil, sorun yasa koyucularındır. Haklar yasadan önce geleceği bütün hukuk çevrelerinin üzerinde mutabık kaldığı bir gerçektir.

Bu nedenle; ilgili iş mahkemesinin Tüm Emeklilerin Sendikası’nı kapatması bize göre hukukla bağdaşmayacaktır. Zaten idarenin kapatma davası siyasi bir tercih olup, demokrasiyle ve hukukla ilgisi yoktur.

‘EMEKLİLERİN SENDİKAL ÖRGÜTLENMESİ ENGELLENEMEZ’

Hatırlatmak istiyoruz:

Emeklilerin sendikal örgütlenmesi engellenemez.

İdare bu sevdadan vaz geçmelidir.

Mahkemenin de uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmış sendika hakkımızı gözeteceğini umuyor, demokratik ve vicdani bir kararla sendikamızın kapatılması davasını red etmesini bekliyoruz.”