Şırnak Barosu’ndan ağaç kıyımına karşı yeni adım

Şırnak Barosu’ndan ağaç kıyımına karşı yeni adım

Şırnak Barosu, ağaç kıyımına karşı Mardin Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talepli işlemin iptali davası açtı.

Şırnak Barosu, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ağaç kesiminin durdurulması başvurusuna zamanında yanıt verilmemesi üzerine Mardin İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebiyle işlemin iptali davası açtı.

Şırnak'ta devam eden orman kıyımına karşı Şırnak Barosu'nun Orman İşletme Müdürlüğü'ne kesimin durdurulması için yaptığı başvuruya zamanında yanıt verilmedi. Baro, Mardin Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talepli işlemin iptali davası açtı.

ORMAN VARLIĞI YÜZDE 8 AZALDI

Bianet’te yer alan habere göre; Şırnak Barosu adına Baro Başkanı Rojhat Dilsiz tarafından yapılan başvuruda, "Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'ne 08.06.2022 tarihinde yapılan ve usulsüz şekilde gerçekleştirilen orman kesimlerinin durdurulması işlemine zımni red yanıtı verildiği" ileri sürüldü.

"Hukuka aykırı bir şekilde 2 yıldan beri devam eden ağaç kesimleri[nin] hali hazırda devam etmekte olduğu"nu açıklayan Baro yönetimi, "Şanlıurfa Bölge Orman Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre sadece 7 ayda ilimizdeki orman varlığı yüzde 8 azalmıştır" dediği başvurusunda "işleminin yürütmesinin durdurulması ile iptali istemini" öne sürdü.

ANAYASA NE DİYOR?

Baro başvurusunun gerekçesinde Anayasa'nın orman varlığına ilişkin 169. Maddesi hükümlerini sıraladı.

-Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.

-Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.

-Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.

-Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

-Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.

-Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.'

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ

Şırnak Barosu başvurusunda [...] Anayasa, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Orman Kanunu gibi her türlü yasal mevzuat ile 2577 sayılı İYUK.nun 27/2,4 ve 16. maddeleri uyarınca karşı tarafın savunması beklenmeksizin veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması suretiyle yürütmenin durdurulmasını, haksız ve hukuka aykırı, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'ne 08.07.2022 tarihinde başvurduğumuz ve zimnen red olunan işlemin iptal edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini" istedi.

ARKA PLAN

Şırnak Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Şırnak'taki ormanlık alanlarda yapılan iki yıldır süren ağaç kesimine ilişkin raporunu temmuzda bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Birca Belek Parkı'nda yapılan basın açıklamasına Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Emekçileri Sendikası (SES) Şırnak Şube Eşbaşkanı Umut Çimen, Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz ve çok sayıda avukat katıldı.

Açıklamada konuşan Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz, Şırnak genelinde son günlerde artarak devam eden ağaç kesimlerinin yasal bir dayanağı olmadığını belirterek, Anayasa'nın 169. maddesini hatırlattı.

169. maddeye göre: ''Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir.

"Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

"Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz."

Orman tahribatının bir an önce sonlandırılması için sorumlu kurum ve kuruluşlara soruşturma açılmalı ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyleyen Dilsiz:

"Son günlerde artarak devam eden ağaç kesimlerinden sonra, günlük ortalama 10-15 kamyonla ağaç taşınmaktadır. Kabaca hesaplandığında günde yüzlerce ton, asırlık endemik ve kutsal ağaçlar keyfi ve plansız bir şekilde yok edilmektedir. Konuyla ilgili Şırnak Valiliği'ne yaptığımız bilgi amaçlı başvurular maalesef cevapsız bırakılmıştır."

TESPİTLER

Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonunca yapılan tespitlere göre:

-Son bir yılda yoğun bir şekilde gerçekleştirilen orman kesimleri devam etmektedir,

-Ağırlıklı olarak Şırnak ilinin merkez kısmının yüksek yerlerinde ve Şırnak-Siirt arasındaki dağlık bölgelerde orman ağaç kesimleri yapılmaktadır.

-İdil-Midyat arasında da kısmen orman kesimi yapılmıştır,

-İhale süreci yasal usul işletilmeden belli kişilere verilmek suretiyle hukuka aykırı bir şekilde yapılmaktadır,

-Ormanlar kesildikten sonra ağaçlar 20-25 tonluk kamyonlar ile Cizre ilçesi üzerinden piyasa değerinin çok altında çevre illere ve Kayseri, Gaziantep, Osmaniye gibi başka yerlere gönderilmektedir.

-Yaz mevsimi itibariyle bu kesimler ve tahribatlar hızlı bir şekilde artmakta, günlük yüzlerce ton endemik ve tarihi ağaçlar yok edilmektedir.

YAPILMASI GEREKENLER

Bölge insanında oluşan endişelerin giderilmesi ve ormanlarının korunması için:

-İlgili kurumların derhal harekete geçerek, öncelikle tedbir amaçlı olarak ağaç kesimlerini durdurması,

-Ağaç kesimi yapılan bölgelerde resmi kurumlarla birlikte özel kuruluş ve derneklerin araştırma ve incelemelerde bulunması için gerekli güvenliğin sağlanması ile birlikte gerekli raporların hazırlanmasının sağlanması,

-Ağaç kesimi yapılan bölgelerde rehabilitasyon işlemlerinin yapılması ve bölge habitatının bozulmaması için ağaçlandırma yapılması gerekmektedir.

DAHA FAZLA