Sera Kadıgil üniversite öğrencilerinin barınma sorununu Bakan Bak’a sordu

Sera Kadıgil üniversite öğrencilerinin barınma sorununu Bakan Bak’a sordu

Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İleri Haber

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sera Kadıgil, üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu barınma krizini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Kadıgil’in, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Barınma krizinden en çok etkilenen kesimlerden biri olan öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için Bakanlık tarafından herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır” ifadeleri yer aldı.

Kira fiyatlarının hızla yükselmesiyle barınma krizi günden güne derinleşirken, kalacak yer bulamayan üniversite öğrencilerinin mağduriyeti de büyüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlar ile üniversiteler bünyesindeki yurtlarda kontenjan sıkıntısı sürerken, fahiş kira fiyatları nedeniyle üniversite öğrencileri ev de tutamıyor.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle, eğitim görmek için şehir değiştiren üniversite öğrencilerinin barınma sorununu TBMM gündemine taşıdı.

Kadıgil’in verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

  1. Pandemi sürecinden sonra ciddi bir şekilde ivmelenen barınma krizinden en çok etkilenen kesimlerden biri olan öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için Bakanlık tarafından herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise; programının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması Bakanlık gündeminde yer almakta mıdır?
  2. Önümüzdeki 5 yıl sürecinde kaç yeni KYK yurdunun yapılması hedeflenmektedir? Bu hedefler için projelendirme başlatılmış mıdır?
  3. KYK bursu hesaplanırken hangi göstergeler baz alınmaktadır?  Derinleşen ekonomik krizin etkisi altında 850 lira burs ile bir öğrencinin geçinmesi mümkün görünmekte midir?
  4. Yeni dönem KYK bursu hesaplanırken öğrencilerin geçinmesini mümkün kılacak yeterlilikte bir meblağ ilan edilecek midir?
  5. Tarikat ve cemaatlere bağlı olduğu tespit edilen kaç kaçak yurt vardır? Bu kaçak yapılar ile ilgili Bakanlığınız tarafından hangi cezai müeyyideler uygulanmıştır? Kaçak yapıların tespit edilerek faaliyetlerine son verilebilmesi için Bakanlığınız tarafından son bir yıl içerisinde kaç denetim yapılmıştır?  Kaçak olduğu tespit edilen yapılarda kaç öğrenci kalmaktadır? Bu öğrenciler devlete ait yurtlara nakledilmiş midir?
  6. KYK yurtlarının depreme dayanıklı olup olmadığı hususunda herhangi bir araştırma çalışması başlatılmış mıdır?  KYK yurtlarının tümünün depreme karşı dayanıklılık belgesi var mıdır? Güçlendirme yapılması planlanan kaç yurt vardır? Bu yurtların güçlendirme faaliyetlerinin sona ereceği tarih ne olarak planlanmıştır?
  7. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hizmet veremez hale gelen eğitim yapılarının ve KYK yurtlarının sunduğu hizmeti sunabilecek yapıların oluşturulabilmesi için ne tür çalışmalarınız vardır?