MLSA'dan ‘Türkiye'de Gazetecilik’ raporu

MLSA'dan ‘Türkiye'de Gazetecilik’ raporu

Türkiye’de gazetecilerin yüzde 50,9’u kendini hiç güvende hissetmiyor.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) bir rapor hazırlayarak gazetecilerin yaşadıkları sorunları gözler önüne serdi.

MLSA, "Türkiye'de Gazetecilik: Güvende hissetmiyorum (Gazetecilerim maruz kaldığı şiddet, sonuçları ve güvenlik algısı)" başlıklı araştırmada, "Demokratik bir toplum için basın özgürlüğü ne kadar hayati ise basın özgürlüğünün tesisi için gazetecilerin mesleklerini zarar görmeden, endişe duymadan ve bağımsız bir şekilde yapabilmelerini sağlamak da aynı derecede önemli. Buna rağmen dünya genelinde gazeteciler cinayet, yargılama, darp, hakaret, tehdit vb. bir dizi şiddetin nesnesi durumunda" tespitini yaparak gazetecilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kapsamlı bir rapor ortaya koydu.

Rapora göre, çalışmaya katılan gazetecilerin %87,7’si, Türkiye’de mesleklerini icra ederken genel anlamda kendilerini güvende hissetmediğini vurguladı. Bu oran, her 10 gazeteciden 9'unu ifade ediyor. Gazetecilerin %50,9’u Türkiye’de kendisini “hiç güvende hissetmediğini” belirtti.

Gazetecilerin çoğu birden fazla kez fiziksel şiddete veya tehdide maruz kaldı. Her beş gazeteciden biri, on kereden fazla saldırıya uğradığını söyledi. Şiddetin gazeteciler üzerindeki birincil etkisi, güvenlik endişesi ve kaygı olarak ortaya çıktı.

Çalışmaya katılan gazeteciler kendilerini en çok endişelendiren beş tehdit biçimini gözaltı veya tutuklanma, işsizlik, yargılanma, fiziksel şiddet ve ırkçı saldırılar olarak sıraladı.

Gazetecilerin en çok maruz kaldığı şiddet türü ise hakaret ve nefret söylemi. Tartaklanma, göz yaşartıcı gaz, biber gazı ya da başka bir gaz ile saldırı ise bunu takip eden bir diğer yaygın şiddet türü oldu.

Çalışmaya katılan 57 gazetecinin 46’sı son beş yıl içinde fiziksel saldırı ya da tehdide maruz kaldı. Kadın ve erkek katılımcılarda bu oran %80 iken biri non-binary diğeri trans olmak üzere iki gazetecinin ikisi de fiziksel saldırı ya da tehdide uğradığını beyan etti.

Çalışmaya katılan gazetecilerin verdiği cevaplara göre tehdit ve fiziksel saldırı faillerinin yüzde 18,7’sinin kimliği bilinmiyor. Bunun dışında bilinen faillerin %17,6’sı kamu otoriteleri, %28,6’sı ise polislerden oluşuyor.

Gazetecilerin %78,9’u son beş yıl içinde dijital şiddete uğradığını belirtti. Dijital şiddete maruz kaldığını beyan eden kadın gazetecilerin oranı ise %72. Türkiye’de siyasi tartışmaların en canlı yürütüldüğü Twitter, dijital saldırılarda en çok kullanılan platform oldu.

Fiziksel şiddet ya da tehdit durumunda şikayette bulunan katılımcıların oranı %31,6 iken dijital şiddet söz konusu olduğunda bu oranın %11,4’e yükseldiği görüldü. Bunun başlıca sebebi ise “adalet sistemine olan güvensizlik” olarak belirtildi.

Raporun tamamına ve detaylarına buradan ulaşabiliyor.

DAHA FAZLA