Mahkeme, Manisa'da açılmak istenen JES kuyularına 'dur' dedi

Mahkeme, Manisa'da açılmak istenen JES kuyularına 'dur' dedi

Mahkeme, kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

SANKO A.Ş. tarafından Manisa'nın Salihli ilçesinde açılmak istenen 17 JES kuyusuna karşı açılan davada mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak, oy birliği ile yürütmeyi durdurma kararı verdi ve itiraz yolunu kapattı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Yılmaz, Keli, Atatürk, Çavlu, Beşeylül, Hasalan, Süleymaniye ve Pazarköy mahalleleri mevkiinde SANKO Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan jeotermal kaynak arama sondaj faaliyeti projesi için Manisa Valiliği tarafından 28 Aralık 2022 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı verilmişti. Valiliğin bu kararına karşı Salihli Çevre Derneği ve yörede yaşayan yurttaşlar dava açmıştı. SANKO şirketinin valiliğin yanında müdahil olarak katıldığı davada, aynı zamanda yürütmenin durduruması da istenmişti.

Davaya bakan Manisa 2. İdare Mahkemesi, açılmak istenen 17 Jeotermal Elektrik Santrali (JES) kuyusuna karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, kararında, bilirkişi raporunu dayanak yaptı. 

'KAMU YARARI YOK'

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre bilirkişi raporunda özetle şunlar yer aldı:

"Proje Tanıtım Dosyası ( PTD) raporu ve eklerinde söz konusu etkinliğin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli olmadığı,

Sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın kimyasal özellikleri, akış testleri ve çevresel etkileri gibi konuların yeterli düzeyde açıklanmadığı, yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğu için söz konusu etkinlikte kamu yararı bulunmadığı,

Gediz Havzasının mevcut durumu nedeniyle bu havzada gerçekleştirilecek Jeotermal Enerji projelerinin kamu yararı ve çevre dengesi kapsamında kamu yararı bulunmadığı,

PTD raporunda alanda yapılması gerekli jeofizik çalışmalar bulunmadığından; yapılması planlanan sondaj faaliyetinin kesilecek birimler ve bu birimler içindeki sorunlarının belirlenememesinden dolayı, yeryüzü ve yeraltı suları ile toprak açısından olumsuzluklar oluşturacağı,

Bitki örtüsüne, canlılar ve tarım sektörüne potansiyel olumsuz etkilerinin olması nedeniyle projenin gerçekleştirilmesinde kamu yararı bulunmadığı,

Bitki örtüsü ve tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerin PTD’de yeterince değerlendirilmediği, PTD'de belirtilen önlemlerin yeterli olmaması,

Mutlak tarım arazisi vasfındaki alanların tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için 'Toprak Koruma Projesi'nin bulunmasının gerektiği, valilik tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının gerekçeleriyle 'ÇED gerekli değildir' kararında hukuka uygun olmadığı sonucuna varmıştı."

İTİRAZ YOLUNU KAPATILARAK YÜRÜTME DURDURULDU

Bilirkişi raporunu kararına esas olarak alan mahkeme heyeti, valilik tarafından verilen "ÇED gerekli değildir" kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardı. Mahkeme, "dava konusu işlemin uygulanması halinde, belirtilen alanda yukarıda detaylıca izah edilen çevresel etkilerde göz önünde bulundurulduğunda, telafisi güç ya da imkansız zararlar meydana getirebileceği"ne vurgu yaparak, itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliği ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Fotoğraf: Özer Akdemir

'SALİHLI HALKI İÇİN KAZANIM'

Salihli Çevre Derneği avukatı Yıldıray Çıvgın, kararı, "Bu karar, SANKO'nun faaliyetlerinin Salihli'ye verdiği ve vereceği zararı ispatlar niteliktedir. Mahkemenin yürütmeyi durdurması, Salihli halkı için büyük bir hukuki kazanımdır. Ancak mücadelemiz devam etmektedir. Hala ilçemize yeni JES kuyuları açılmak isteniyor. Biz tüm çevre dostlarını ve Salihli halkını mücadeleye devam etmeye çağırıyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

DAHA FAZLA