Loç Vadisi'nde HES’e geçit yok: Danıştay, şirketin itirazını reddetti

Loç Vadisi'nde HES’e geçit yok: Danıştay, şirketin itirazını reddetti

Danıştay'ın kararında, “Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, bu konudaki istemin reddine” ifadesine yer verildi.

İleri Haber

Kastamonu Cide ilçesi Loç Vadisi'nde OR-YA Enerji tarafından yapılması planlanan CİDE HES projesi için 18.03.2020 tarihinde Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından  “Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Kararı" iptal edilmişti. Ancak Orya Enerji bu karara itiraz ederek yeniden Loç Vadisi'ne HES yapmak için harekete geçti. Mahkemenin iptal kararına karşı dava açan şirkete Danıştay tarafından ret cevabı verildi.

Danıştay'ın kararında, “Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, bu konudaki istemin reddine” ifadesine yer verildi.

Danıştay’ın 2016’da verdiği “HES yapılamaz” hükmünü karşı, 2016 yılında Loç Vadisini terk etmek zorunda kalan OR-YA Enerji “2009/7” başlıklı bir tebliği gerekçe göstererek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ÇED başvurusunu yinelemiş ve süreci yeniden başlatmıştı. 24 Ekim 2019 tarihinde bölgede 5. kez bilirkişi incelemesi yapılmış ve yapılan inceleme sonucunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu kararı iptal edilmişti.

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ: DOĞAYI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK

24 Ekim 2019 tarihinde bölgede yapılan 5. bilirkişi İncelemesi sonrası açıklanan raporda ise “Küre Dağları Milli Parkı tampon bölge sınırları içerisinde yapılması planlanan Cide HES projesinin havzadaki ekosistem bütünlüğünü bozacak nitelikte olumsuz etkileri olacağı, ekolojik dengenin bundan zarar göreceği, proje alanının Küre Dağları Milli Parkı mutlak zona olan yakınlığı ve etki alanında olması ile havzanın mansap ve memba kısımlarına da olumsuz etki ederek buralarda bulunan doğal ve kültürel kaynak değerlerine olumsuz etkilerinin olabilecek olması dikkate alınarak proje çalışmasının alandaki ekolojik dengeye olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varılmıştır” denilerek projenin doğaya vereceği zarara dikkat çekilmişti.

Bilirkişinin verdiği rapor doğrultusunda Cide HES projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu kararı, Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

ÜST MAHKEMECE ONANDI

Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Kararının Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından 18.03.2020 tarihinde iptal edilmesi sonrası, şirket tarafından kararın bozulması ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan dava Danıştay Altıncı Dairesi tarafından oy birliği ile reddedildi. Böylece “Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu” kararının iptali üst mahkemece onanmış oldu.

‘CİDE HES GİTTİ, HUZUR GELDİ’

Loç Vadisi halkı, OR-YA Enerji ve diğer enerji şirketlerine çağrıda bulunarak vadimize gelmeyin açıklamasında bulundu.

Açılamada “16 Mart 2009 senesinden bugüne kadar Cide HES'in Küre Dağları Milli Parkı içinde bulunan Loç Vadisi Ekosistemine ve Sosyal hayata uygun olmadığını defalarca kez haykırarak söyledik.   Bugüne kadar mahkemelerce atanmış farklı üniversitelerden 22 Bilirkişi/Bilim insanı yazdıkları raporlarla bunu belgeledi. İki kez Kastamonu İdare mahkemesi ve iki kez de Danıştay hâkimleri Cide HES'in hukuksuz olduğunu onadı. Artık yeter! İnsanların, devletin çalışan organlarının, hukuk adalet sisteminin bu kadar vaktini, nakdini almaya hiçbir şirketin hakkı yoktur. Bu kadar halk, bilim ve hukuk insanı Cide HES projesi yanlış ve hukuksuz diyor ise; başta OR-YA Enerji ve sırasını bekleyen diğer şirketler, Cide HES ile ilgili her rapora onay veren ÇED Genel Müdürlüğü bu yanlış işleyişe bir son vermelidir. Cide HES'in yanlış ve hukuksuz olduğunu 11 senede defalarca kez belgelerle ispat edilmiştir. Artık "Cide HES gitti, Huzur geldi" demek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Loç Vadisi Koruma Platformu ayrıca bugüne kadar verdikleri mücadelede vadiye destek olan tüm doğa ve yaşam savunucularına teşekkür etti.

DAHA FAZLA