Kuzey Fest yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi

Kuzey Fest yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi

Mahkeme, Sinop'taki festival yasağına ilişkin başvuruyu reddetti.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun kararı ile yasaklanan 4. Kuzey Fest için yapılan yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi.

3-6 Ağustos tarihlerinde 24 sanatçının katılımıyla Sinop'ta yapılması planlanan ancak Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun gerekçe göstermeden "uygun görülmemiştir" diyerek yasakladığı 4. Kuzey Fest için mahkemeye yapılan başvuru da kabul görmedi. Organizatör firmanın yürütmeyi durdurma talebi ile Samsun 3. İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu görüşen mahkeme, oy birliği ile yürütmeyi durdurma talebinin reddine kararı verdi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Demirel'in haberine göre organizatör firmanın karara itiraz hakkı olsa da Kuzey Fest'in planlandığı tarihlerde yapılmasının mümkün olmadığı düşünülüyor.

MAHKEMEDEN SORULAR

Karaömreoğlu döneminde daha önce 3 kez yapılan Kuzey Fest'e yasak konulması ile ilgili mahkeme tarafından Sinop Valiliği'ne "halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, Anayasal düzeni bozucu, mevcut hükümete isyanı teşvik edici, demokratik toplum düzeni sınırları ile Anayasal hak ve hürriyetlerin sınırlarını aşacak şekilde protesto gösterileri ile genel sağlık, genel ahlak ve kamu düzenine aykırı tutum ve tavırları teşvik edici provokatif eylemlerin yapılacağına dair istihbarat birimlerinden gelen bilgi notları’nın bulunup bulunmadığı" soruldu.

Valilik tarafından konuya ilişkin yanıt verilirken, yeni savunmanın da cevaba eklendiği görüldü. 

KAYITLARA GEÇMEYEN 'GİZLİ' İSTİHBARAT NOTU

Valiliğin savunmasında, etkinlikle ilgili bir istihbarat notu bulunduğu da yeni savunmada yer aldı. Daha önce karar yazısında, "Dava konusu etkinlik ile ilgili istihbarat birimlerinden gelen istihbari bilgi notunun bulunduğu, anılan notun gizlilik sebebiyle kararın verileceği 31/07/2023 tarihinde Mahkemeye fiziki olarak sunulacağı" şeklinde ifade yer alırken, istihbarat notunun mahkemeye "gizli" başlıklı yazı ile elden verildiği öğrenildi. Ancak bu istihbaratın içeriği, mahkeme kayıtlarına geçmedi.

KARAR

Samsun 3. İdare Mahkemesi, Sinop Valiliği'nden gönderilen savunmayı da değerlendirdikten sonra kararını açıkladı. Oy birliği ile alınan kararda "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 31/07/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" denildi.

DAHA FAZLA