Hazine’ye ait ormanlara ve milli parklara ‘lüks çadır’ tesisi yapılmasının önü açıldı

Hazine’ye ait ormanlara ve milli parklara ‘lüks çadır’ tesisi yapılmasının önü açıldı

Hazineye ait ormanlar ve milli parklar, ‘lüks çadır’ tesislerine 20 yılı geçmemek üzere kiralanabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler "lüks çadır" tesislerine 20 yılı geçmemek üzere kiralanabilecek.

‘Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği’ne göre, bu tesislerin yüksek kalite standartlarında planlı ve kontrollü gelişiminin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarıldığı savunulan yönetmelikte, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde ya da dışında, lüks çadır tesislerinin kurulabileceği açıklandı.

Yönetmeliğe göre, lüks çadır tesisleri faaliyet için yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşıması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olacak.

Tesislerin, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve planının da hazırlanması zorunlu tutuldu.

Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi ve enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi esas olacak.

Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde 50'sine denk gelen sayıda zorunlu personel istihdamı öngörülüyor.

Tesislerin milli park, tabiat parkı ile sit alanları içinde yer alması durumunda, ilgili kurum, kurul ve komisyonların olumlu görüşü alınması, bununla birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planının yanı sıra ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılması da gerekiyor.

DAHA FAZLA