Hakkımızda

İleri...

 

İleri emeğin iktidarını savunur. İnsanın insanı sömürdüğü, eşitsizlikle malul kapitalist düzenin yıkılması için verilen sınıf mücadelesinin bir parçasıdır.

İleri özgürlüklerin savunucusudur. Sömürünün yarattığı en büyük yıkımın, özgürlüklere vurulan darbe olduğunun farkındadır. Kapitalist sömürü düzeni ile özgürlüklerin yok edilmesinin bir ve aynı süreç olduğunun bilincindedir. Sınıf mücadelesi ile özgürlükler mücadelesini birlikte kavrar.

İleri laiklikten yanadır. Dünyada, bölgemizde ve Türkiye'de insanların eşitçe, kardeşçe ve özgür bir şekilde yaşamasının önündeki en büyük engellerden birinin gericilik olduğunu bilir. Yeni bir aydınlanma mücadelesinin bayraktarlığını yapar.

İleri yurtseverdir, bağımsızlıktan yanadır. Sadece Türkiye’nin değil, bütün ülkelerin emekçilerinin emperyalist-kapitalist düzenin sömürü çarklarından kurtarılması gerektiğine inanır. ABD, Avrupa Birliği, NATO gibi emperyalist ülke ve kurumların dünya halkları için yarattığı yıkımı teşhir etmeyi görev bilir.

İleri enternasyonalisttir. Herhangi bir ulusun veya halkın bir diğerinden üstün olduğunu reddeder. Tüm ülkelerdeki ilerici, emekten yana, devrimci mücadelelerle dayanışma içindedir.

İleri halkların kardeşliğini savunur. Halkların kardeşçe bir arada yaşamasının önünde engel olan ırkçı, faşist, milliyetçi, dinci, mezhepçi ve cinsiyetçi düşüncelerle mücadele eder.

İleri kamucudur. Emekçi halkın yarattığı değerlerin ve ülke kaynaklarının halka ait olduğunu savunur. İşsizliğe ve daha çok sömürüye neden olan özelleştirmelere kesin olarak karşı çıkar.

İleri sosyalizmin ve komünizmin evrensel ve ülkemize özgü tüm değerlerini sahiplenir. Sosyalist ve devrimci çıkışları ve deneyimleri kendi birikiminin bir parçası olarak görür. Burjuva ideolojisinin sosyalizm mücadeleleri tarihine dair yalanlarını ve kara propagandasını teşhir eder.

İleri cumhuriyetçidir. Cumhuriyetin laiklik, modernleşme ve bağımsızlık iddialarını sahiplenir. Gerici saldırılar karşısında söz konusu değerleri savunur.

İleri, Türkiye'de yeni cumhuriyetin sosyalist bir cumhuriyet olması için verilen mücadelenin yayın organı, ülkemizin ilerici birikiminin sesidir.