Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 341 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 341 milyon dolarlık kredi

341 milyon dolarlık tarım kredisinden 80 bin çiftçinin yararlanacağı söylendi.

Türkiye'de verilecek olan 341 milyon dolarlık tarım kredisinin Dünya Bankası tarafından onaylandığı açıklandı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Kouame, iş birliği yapmaktan menun olduklarını belirtti.

Dünya Bankası bugün "daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım sektörünü desteklemek ve ülkenin çeşitli illerinde iklime uyumlu teknolojilerin ve uygulamaların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla" Türkiye’ye sağlanacak olan 341,27 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı.

Dünya gazetesinin haberine göre Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgilerinin daha iyi toplanmasına ve kullanılmasına, hayvan hastalıkları takip ve teşhis olanaklarının geliştirilmesine ve kaynak verimliliğini iyileştirmek ve zararlı karbon emisyonlarını azaltmak için kullanılan teknolojilerin uygulamaya konulmasına yardımcı olacak. Projeden 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veteriner doğrudan yararlanacak.

'DÜNYA BANKASI, TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYOR'

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Dünya Bankası, tarım sektöründe üretkenliği, kaynak verimliliğini ve iklim etkilerine karşı dayanıklılığı arttırmaya yönelik stratejiler belirlediği bir uyguladığı bir dönemde Türkiye ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu iş birliğinin tarım sektörünü daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir büyüme yoluna sokulmasına katkıda bulunacağını ve Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını umuyorum."

TUCSAP projesinin ana bileşenleri arasında aşağıdakiler yer alıyor:

- İklim değişikliği gündeminin asli unsurları olan toprak sağlığının belirlenmesi ve izlenmesi ve tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili ulusal kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir toprak/arazi planlamasının ve yönetiminin geliştirilmesi.

- Hayvan hastalıklarının erken teşhisi ve etkili hastalık sürveyansı, teşhisi ve kontrolü için kapasite oluşturulması ile veterinerlik ilaçlarının/aşılarının kontrolü ve resmi olarak düzenlenmesi yoluyla hayvan sağlığının iyileştirilmesi.

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji açısından verimli teknolojilerin kullanılması; girdi kullanımında verimliliği arttıran, üretim maliyetlerini düşüren ve kirlilik ve sera gazı emisyonlarını azaltan dijital teknolojilerin benimsenmesinin desteklenmesi; ve iklim akıllı çözümler ile ilgili araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çabalarının desteklenmesi dahil olmak üzere İklim Akıllı Teknolojilerin benimsenmesinin desteklenmesi.

DAHA FAZLA