Aleviler torbaya yasaya karşı, eşit yurttaşlık talebiyle sokağa çıktı

Aleviler torbaya yasaya karşı, eşit yurttaşlık talebiyle sokağa çıktı

İstanbul'un 3 farklı noktasında Aleviler bir araya geldi.

İleri Haber

Aleviler, AKP'nin torba yasası ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne karşı meydanlara çıktı ve "Kimse bizim inancımızı tarif edemez" diyerek bir kez daha eşit yurttaşlık taleplerini dile getirdi.

AKP'nin cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi yasalaşırken, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kuruldu. Düzenlemelere karşı Alevi yurttaşlar eylemlerine devam ederken, Alevi örgütlerinin çağrısı ile bugün İstanbul'un 3 farklı noktasında meydanlara çıkıldı. 

"Eşit yurttaşlık talebimizden vazgeçmiyoruz" diyen Aleviler, Kadıköy, Avılar ve Sultangazi'de basın açıklaması yaptı. AKP tarafından hazırlanan yasa ve Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Alevi kimliği ve inancının inkar edildiği belirtilirken, "İktidar Sünni – Hanefi inancına biz Alevileri de ekleme amacındadır. Bizleri tarif etmeninizi ve tanımlamanızı kabul etmiyoruz" denildi.

"Cem ibadetimiz, cemevleri ibadethanemizdir" ifadelerine yer verilen açıklamada; demokratik mücadelenin hukuki zeminde verilmeye devam edileceği vurgulandı. Taleplerin de dile getirildiği açıklamada, dmeokratik mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

'EŞİT YURTTAŞLIK İSTİYORUZ'

"Torba yasa değil, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil, eşit yurttaşlık istiyoruz" talebiyle Kadıköy'de yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Siyasi iktidar ve AKP hükümetinin Aleviler üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin birinci yüzyılında eşit yurttaş olarak görülmeyen Aleviler, ikinci yüzyılda tamamen köklerinden koparılarak inançları yok edilmek isteniyor.

Alevi toplumunun sorunlarını gerçekten çözmek istiyorsanız; 

'Alevi toplumunun temsilcilerini mutlaka dinlemelisiniz' dedik.

'Alevisiz bir Alevi açılımı yapmayın' dedik.

Bu kanun ile ibadetimiz olan cem ve ibadethaneleri olan cemevlerimiz bir sorun olarak gösterilmektedir. 

'Sorundan yana değil çözümden yanayız' dedik.

'Alevilik torbaya sığmaz' dedik.

'AKP, KENDİ ZİHNİYETİNE GÖRE BİR ALEVİLİK TANIMI YAPMAKTADIR'

Bunları söylediğimiz günün gecesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kuruldu.

AKP’nin bu yasa tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Alevi inancı ve kimliğini zinhar inkâr etmek ve tanımamakla birlikte üstüne üstlük kendi zihniyetine göre bir Alevilik tanımı yapmaktadır. Bu yasa ile Aleviliği, Sünni geleneğin altında kültürel bir öge olarak göstermekte, inancımıza ve kimliğimize hakaret etmektedir. 

'AKP HÜKÜMETİ ÇÖZÜMÜ BETONDE, DEMİRDE GÖRMEKTEDİR'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, Alevi halkının talepleri onlarca yıldır ortada dururken, bu yasa tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AKP hükümeti çözümü betonda, demirde görmektedir. Yıllardır dile getirdiğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz.

Siyasi iktidarda artık bunu görmek, anlamak ve uygulamak zorundadır. Aleviler var, Alevilik burada ve Alevilik haktır. Ve bir kez daha analarımızla, pirlerimizle, dedelerimizle, yoluna Sıtk-ı Sadaketle bağlı çekilen onca eza, cefa ve çileye rağmen yolundan dönmeyen binlerce talibiyle halkın meclisinin önünde haykırdık. 

Eşit yurttaşlık istiyoruz.

Eşit yurttaşlık hakkımızdan vazgeçmiyoruz.

'ALEVİLERE GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞTILAR'

Biz Aleviler, kadimden bu yana, 72 millete bir nazarla bakmış, 'El- Ele, El-Hakka' düsturu ile bu inancımızı bizden önceki ulularımızdan, pirlerimizden emanet almış ve inancımızı bizden sonrakilere teslim etmenin sorumluluk ve bilincindeyiz. 

Devraldığımız bu tarihsel bilinç ve sorumluluğumuzla, 8 Kasım 2022’de Meclis önünde bu yasa tasarısını neden kabul etmediğimizi, son derece barışçıl bir gösteri ve basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştığımız günün gecesi, Alevilere gözdağı vermeye çalıştılar. 

'KİMSE BİZİM İNANCIMIZI TARİF EDEMEZ'

Biz Aleviler;

Kerbela’da Şah Hüseyin, Anadolu’da Hünkar, Banaz'da Pir Sultan, Nurhak’ta Şah Kalender gibi ne inancımızdan geçeriz ne de yolumuzdan döneriz. Şah Hüseyin’in kanıyla çizidiği sınıra sahip çıkma zamanıdır. Kerbela’dan bizlere miras kalan Hüseyni duruş, bizim omurgamızdır.

Biz Aleviler; cemevlerimizde, cem ibadetimiz ile birbirimize niyaz olur, görür, görülürüz. Bin yılların birikimi inanç gerçeğimiz bu şekilde yaşamış ve yaşamaktadır. İnancımız 'El Ele- El Hakka' düsturu ile rıza temelinde Hak ile Hak olmak gerçeğidir. Bu mana bağı ile her varlık birbirine niyazdır. Kimsenin inancını ve ibadethanesini tarif etmeyeceğimiz gibi kimse de bizim inancımızı ve ibadethanemizi tarif edemez. 

'İNANCIMIZA DOKUNMAYIN'

Ocaklarımıza, dergahlarımıza, inancımıza dokunmayın.

Binlerce yıldır bu toprakların vazgeçilmez bir gerçeği olan Alevi-Bektaşi inanıcın temel değerlerini bugüne kadar yok saydınız.  Tarihi inanç köklerimiz olan ocak ve dergahlarımıza dönük baskılarınızın farkındayız.  Alevi-Bektaşi dergahlarının birçoğuna el koydunuz ya da kontrol altında tutularak işlevsiz hale getirdiniz. Aynı zamanda dedelerimizi zapturapt altına alarak, ocaklarımızı yok etmek istiyorsunuz. 

İktidar Sünni-Hanefi inancına biz Alevileri de ekleme amacındadır. Bizleri tarif etmeninizi ve tanımlamanızı kabul etmiyoruz. 

Ve tekrar tekrar ifade ediyoruz ki cem ibadetimiz, cemevleri ibadethanemizdir.

'BİRLİKTE YAŞAMA SEVDAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Bir kez daha, yine, yeniden belirtmek istiyoruz ki:

Bizler, Anadolu’nun çok kültürlü ve çok inançlı çeşitliliğini tekleştirmeyen, laik ve demokratik bir ülkede, birlikte yaşama sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Demokratik mücadelemizi, yasal ve hukuki zeminlerde aramaya ve savunmaya devam edeceğiz. 

Aleviler vardır, Alevilik haktır."

 

ALEVİLER VARDIR! ALEVİLİK HAKTIR.

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU
AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU
HACI BEKTAŞ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ