Aleviler ‘Büyük Alevi Kurultayında’ buluşuyor

Aleviler ‘Büyük Alevi Kurultayında’ buluşuyor

Alevi örgütleri, iktidarın ayrımcı politikalarına karşı 25 Kasım'da Yenikapı'da bir araya gelecek.

İleri Haber

Alevi örgütleri, ayrımcı ve dışlayıcı politikalara karşı “laik ve demokratik bir Türkiye” için 25 Aralık’ta İstanbul Yenikapı’da kurultay düzenleyecek.

Aralarında Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Derneği ve Demokratik Alevi Dernekleri’nin bulunduğu yedi farklı Alevi örgütü, iktidarın Alevi yurttaşlara yönelik asimilasyon ve ayrımcı politikalarına karşı bir araya geliyor.

25 Aralık’ta Yenikapı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek olan kurultay öncesi Alevi örgütlerinden ortak açıklama yayımlandı.

“Laik ve Demokratik bir Türkiye için ‘Büyük Alevi Kurultayında’ buluşuyoruz’ denilen açıklamada eşit yurttaşlık vurgusu yapılırken, “Turab olup yer yüzüne saçıldığımız günden, bugüne ve yarınımıza çağrımız hep aynı kalacak, dünyayı, insanlığı güzel eylemek ve dini, dili, ırkı, rengi cinsiyeti ne olursa olsun bu güzellikleri birlikte pay ederek yaşamaktır” ifadelerine yer verildi.

Alevi kurumlarının açıklamasının tamamı şöyle:

“Anadolu’nun kadim halklarından olan Aleviler olarak, yüzyıllardır bizleri yok sayan politikalarla yaşamaya zorlandık, katledildik, inkâr edildik, göç ettirildik, çirkin iftiralara maruz kaldık, asimilasyona uğradık ve sürekli bir tarif içine sığdırılmaya çalışıldık.

Bu ayrımcı ve yok sayan tavır, bugün de Torba Yasalar çıkartarak, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurarak, İnancımızı bir kültür, İbadetimizi folklorik bir imge, İbadethanemizi de kültür evi olarak görmeye devam etmektedir. Alevi toplumunun temsiliyeti olan Alevi kurumlarının fikri dahi alınmadan kurulan, Alevi - Bektaşi Kültür Ve Cemevleri Başkanlığı eliyle, kendi Alevi’sini yaratma arzusu ile yeni Federasyonlar kurdurarak ‘Böl, Parçala, Yönet’ politikasını uygulamaya başlamışlardır.

Bizler ‘Kırmızı Çizgimiz Laikliktir’ dedikçe, muktedirler Aleviliği devletleştirme çabası içine girerek, asimilasyona yönelik adımlar atmayı hızlandırmışlardır.

Bilinmelidir ki Cumhuriyetin birinci yüz yılının son günlerine gelirken “Kün” denilen günden beri, Yunus’un dediği gibi, yedi kez boşalıp dolan dünyada, bir kandilden bir kandile atıldık, kabdan kaba girdik, boşaldık, değiştik, geliştik, yer değiştirtildik, ötekileştirildik ama hala buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz.

Turab olup yer yüzüne saçıldığımız günden, bugüne ve yarınımıza çağrımız hep aynı kalacak, dünyayı, insanlığı güzel eylemek ve dini, dili, ırkı, rengi cinsiyeti ne olursa olsun bu güzellikleri birlikte pay ederek yaşamaktır.

Sevgi ve Muhabbetin piri Hünkarın dediği gibi:

Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız

Her nefeste aşk ile yaradanı anarız

Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör

Kırk budaklı şamdanda, kırkımız bir yanarız

Sizleri ‘LAİK DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE’ için 25 Aralık 2022’de İstanbul Yenikapı’da birlik olmaya davet ediyoruz.

Eşit yurttaşlık için, AİHM kararlarının uygulanması için, cemevlerimiz için, laiklik için, demokrasi için, GELİN CANLAR BİR OLALIM.”