2 OHAL uygulaması resmen sona erdi

2 OHAL uygulaması resmen sona erdi

OHAL sonrası uygulamaya alınan bir yetkinin süresi devam ediyor.

AKP'nin 15 Temmuz sonrası sona eren OHAL döneminin ardından yasa ile süresini uzattığı 3 yetkiden 2'sinin süresi resmen sona erdi. Gözaltı ve kamudan ihraç uygulamasındaki yetkiler sınırlandırıldı.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından ilan edilen ve yaklaşık 2 yıl süren olağanüstü halin (OHAL) 2018'de kaldırılmasının ardından yasa ile devamı kararlaştırılan 3 OHAL yetkisinden 2'si resmen sona erdi. Bugün itibarıyla, OHAL döneminde 12 güne kadar çıkabilen gözaltı süreleri 4 günü geçemeyecek. Kamudan ihraçlar için normal disiplin prosedürleri işletilecek.

Terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddia edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum atamasına dair son OHAL uygulaması ise 2 yıl daha devam edecek.

3 YETKİ İÇİN YASA

OHAL’in 2018'de kaldırılmasının ardından kamuda "FETÖ" ile mücadele devam etme gerekçesiyle yasal düzenleme yapıldı. Muhalefetin itirazlarına rağmen, OHAL sonrası dönemde bazı soruşturma usullerini düzenleyen 7145 sayılı yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti ve 31 temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa ile terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara iltisak ya da irtibatı olduğu değerlendirilen memurların belirlenen usullere uygun olarak kamu görevinden ihraç edileceği hüküm altına alındı. Yine toplu işlenen suçlarda gözaltı süresinin 12 güne kadar çıkarılması ve terör ile irtibatlı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum atanmasına dair düzenlemeler de hayata geçirildi. Her 3 düzenlemenin de 3 yıl süreyle uygulanacağı da belirtildi.

SÜRE UZATILDI

3 yıllık süre 31 Temmuz 2021’de sona erdi. Ancak AKP iktidarı sürenin uzatılması kararı aldı. Muhalefetin yoğun itirazları sonucunda; gözaltı ve ihraç uygulamasının bir yıl, TMSF’nin kayyum atanması uygulamasının ise 3 yıl daha devamı noktasında yasal düzenleme hayata geçirildi.

GÖZALTI UYGULAMASI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, uzatılan gözaltı ve ihraç uygulamasına dair bir yıl süre bugün itibarıyla resmen sona erdi. Buna göre; gözaltı süresi, bireysel suçlarda 24 saati, toplu suçlarda 48 saati, uzatma hallerinde ise 4 günü geçemeyecek. OHAL uygulamaları bağlamında bu süre, toplu suçlarda 12 güne kadar çıkartılabiliyordu.

DİSİPLİN SÜRECİ UYGULAMASI

Yine kamudan ihraçların ilgili kurum bünyesinde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla devam etmesini öngören OHAL uygulaması da son buldu. Terör örgütü irtibat ya da iltisak iddiasıyla kamudan ihraçlar için artık normal disiplin süreçleri işletilecek.